Created by ANDRE   •   e-mail: andre.grafika@gmail.com
VK Mlynárce > Naše služby
> Poradenská činnosť
> Prevenívno-liečebná starostlivosť
> Možnosť dovozu a odvozu špeciálne upraveným autom
> Vydávanie petpasov
> USG – vyšetrenie
> RTG– vyšetrenie
> EKG – vyšetrenie
> Interná diagnostika
> Chirurgia – brušná
> Onkológia a onkologická chirurgia
> Dermatológia
> Gynekológia
> Umelá inseminácia
> Ošetrenie chrupu a parodontu
> Diagnostika, terapia, poradenstvo pri exotických zvieratách
> Imobilizácia voľne žijúcich a exotických zvierat
> Hospitalizácia